Masterclass Human Capital - Electrolux

Door je team te motiveren. Onder ‘motiveren’ verstaat Joris een ondernemer die investeert in de opleiding van zijn personeel, met de bedoeling hen beter en dus flexibeler te maken. Als peoplelover makkelijker gezegd dan gedaan. Het allermoeilijkste hierbij is namelijk dat ieder individu een andere aanpak vergt. Zo zijn er tegenwoordig meerdere generaties werkzaam op de arbeidsmarkt (de babyboomgeneratie, generatie x en generatie y), en hiertussen ontstaan onvermijdelijk generatieconflicten. De generatie-y (geboren in de jaren ’80) staat op een totaal andere manier tegenover het concept werken. Veel belangrijker dan het salaris vinden zij de work life-balance & de werksfeer. Terwijl het salaris bij de ouders van de generatie-y wel nog de allerbelangrijkste werkmotivatie was.

 Storytelling blijkt niet alleen voor de eindconsument een belangrijk waardeoordeel in te houden; ook je medewerkers willen betrokken worden bij je visie. Werknemers die te snel overgaan naar het takenpakket (en de invulling ervan) en bijgevolg te weinig tijd besteden aan het creëren van een gemeenschappelijk toekomstperspectief, riskeren vaker met een verloop van personeel te kampen. Wie erin slaagt zijn visie te delen, zorgt voor beleving onder zijn werknemers. Op die manier kunnen zij zich verbonden voelen met het project waarvoor zij ingeschakeld worden.

Los van de onderlinge verschillen tussen generaties zijn de verschillen in persoonlijkheid ook een belangrijke factor in teamverband: zo kan je aan vier persoonlijkheidstrekken kleuren toedelen. Mensen in het blauwe raster zouden gestructureerd en nauwkeurig werken (de boekhouders). De groene personen zijn op hun beurt zeer zorgzaam in hun werk. De gele persoonlijkheden zijn dan weer creatievelingen en vernieuwers. De roden reageren vanuit het eigen ik. Idealiter kijk je als ondernemer naar welk kleurenvak voor jou dominant is. De karaktereigenschappen waaraan het jou ontbreekt, geven je een belangrijk inzicht naar de uitbouw van je bedrijf toe. Wie nieuwe mensen aanwerft, houdt beter in het achterhoofd dat het opportuun is om net die mensen te selecteren die over de jou ontbrekende eigenschappen beschikken. Zo heerst er een gezonde teamdynamiek, en kan je bedrijf sterker uit de startblokken schieten.

Hoe het zit met de toekomstdynamiek bij generatie Z (geboren in 2000), valt nog af te wachten. Misschien moeten we op dat moment nog eens samenzitten met Joris Walraet.

Achteraf verzorgde het Team van Ellis Gourmet Burger de food, en kregen we witte en rosé wijn aangeboden van Cinoco. Een ideaal vertrekpunt voor een boeiende netwerking die tot ver in de avond uitliep...