Nieuwjaarsreceptie Hotel Beveren

Met meer dan 100 waren jullie aanwezig om de visie en missie van Leaders Club Belgium te herbevestigen, waarvoor dank!
In het bijzonder willen we Hotel Vander Valk Beveren bedanken voor de locatie en het onthaal, net zoals onze nieuwe partner C&P Furnitures én niet te vergeten onze jarenlange partners zoals Bacardi, Duvel-Moortgat, Coca-Cola, Sligro-ISPC, Vasco, Vinal Food & Mise en Place voor hun praktische ondersteuning tijdens het event.  

Via ons platform willen wij ideeën en ervaringen (blijven) delen met collega’s binnen en buiten de sector. Daarbij blijft het sharen van kennis ons streven. Een doelstelling die we kracht willen bijzetten door nieuwe en jonge leden te ondersteunen om zo hun persoonlijke en professionele ambities te te realiseren. 

Anno 2019 hebben we reeds een aantal stappen vooruit gezet:

  • Een vergroot bestuur met wil, goesting en verse ambities. Welkom aan Femke Vandevelde, Peter Van Praet, Joeri Beusen en Thierry Canetta (terug van weggeweest).

  • Een bestuur waarbij elk bestuurslid een specifieke verantwoordelijkheid opneemt naar events, partners, leden en communicatie.

  • Een mooi programma met activiteiten, waarmee we relevante onderwerpen willen uitspitten.

  •  Een uitwisselingsplatform met het bestuur van Leaders Club International enerzijds en bevriende organisaties anderzijds – waarvan onze eerstvolgende Get Together op 18 maart het levende bewijs is.

Ons laatste woord van dank gaat uit naar Eric De Wagenaere, die we gehuldigd hebben voor zijn vele jaren voorzitterschap. Met veel respect voor zijn werk neemt Harry De Landtsheer graag de fakkel over. 

 Laat er ons met z’n allen een topjaar van maken waarin we elkaar uitdagen en inspireren!

Warme groeten,

Femke, Linde, Peter, Joeri, Thierry, Paul, Steven, Dimitri en Harry